Radnja filma

Tokom odlučnog dana bitke na Sutjesci 1943. godine, Njemci su zatvorili obruč oko glavnine partizanskih snaga, ostavljajući samo uski prolaz na Zelengori, između Ljubinog Groba i Košuta.Kako bi Njemci izvršili potpuno okruženje partizanskih snaga, odmah otpočinju zauzimanje ove dvije kote, na kotu ljubin grob odmah kreće jedan bataljon njemačke vojske.

Po strategijskom i moralnom efektu izuzetno se važna bitka odvijala na koti Ljubin Grob. Pripadnici druge čete, Trećeg bataljona Četvrte proleterske crnogorske brigade, preuzeli su zadatak da brane prolaz 24 sata.

Na ljubin grob napada i specijalni odred prinz eugen koji će svojim ratnim varkama, unositi nemir i zabunu među partizanima.

Već u prvom napadu na crnogorsku četu gine komandat, a zadnje su mu riječi bile da po Titovom naređenju četa zauzme kotu ljubin grob i drži je 24 sata dok se glavnina partizanskih snaga ne izvuče iz obruča.

Na postrojavanju čete, komandant odvaja sve iznemogle i ranjene borce te ih upućuje zajedno sa bolničarkama u kolnu sa ostalim težim ranjenicima. U odredu ostaje 42 borca koja će braniti kotu ljubin grob.

Andrija nijemac koji se bori na strani partizana zajedno sa svojom grupom zaposjeda kotu ljubin grob te , kamuflirani u njemačke uniforme dočekuju njemce.

Nijemci su već mislili da su njihovi vojnici na koti ljubin grob te tako upadaju u zamku koju su napravili partizani.

Prvi napad je uspješno odbijen, drugi napad otpočinje napadom snajperske grupe. Na strani partizana iako pod zabranom komadanta jedan borac uzvraća razmjenom vatre iz snajpera i tom prilikom pogađa par njemačkih vojnika. Ubrzo nakon toga izvršen je napad minobacačima te nakon toga krenu je opšti pješadijski napad.

I ovaj napad je uspješno odbijen uz velike napore partizanske čete.Među partizanima vlada tifus koji u mnogome otežava daljnju borbu.

Milan borac koji je dezertirao iz čete radi djevojke milene koja je u grupi sa ranjenicma bila napadnuta avijacijom, uspio je naći Milenu te zajedno sa njom pokušava naći izlaz iz situacije jer su okruženi Njemačkim diverzantima.

Ubrzo ih hvataju njemački vojnici te zajedno sa još nekoliko partizana vežu za drveće te pripremaju živu lomaču.

Najmlađem vojniku među njemcima naređeno je da ih spali, što i čini preko volje da bi u napadu nedugo poslije koji su izveli partizani, spasio Milana i Milanu od vatre koja im je već bila zahvatila odjeću. Isti vojnik biva ranjen te ga Milan ne uspjeva spasiti , tifusari koji su naišli u tom trenutku bacaju ga u vatru.

Pred novi napad, partizani znatno oslabljeni šalju kurirom poruku vrhovnom štabu, poruka glasi ,, Dokle god pucaju puške na ljubnom grobu, njemci neće proći, a kada ne budete više čuli naše pucnje znajte da na ljubinom grobu nema više živih proletera”.

U novom napadu u odsudnom trenutku stići će pojačanje partizanima na vrhovima zelengore, vod koji je poslat iz vrhovnog štaba spasiće četu od uništenja.

Ostalo je još malo vremena, partizanska glavnina se skoro izvukla iz obruča.

Pala je noć a četvero najhrabrih ide u potragu za municijom i zavojima, upali su u zasjedu gdje jedan biva ubijen a dvoje uhvaćenih, među uhvaćenim su Andrija i Čarga medicinska sestra.

Uhvaćene odovde u crkvu, gdje je Andrija izvršio samoubistvo. Njemačkog komandanta iznenadilo je to što je Čarga znala njemački jezik, međutim ipak je strijeljaju.

U posljednjom napadu na njemačku četu koja je već izvršila zadatak gine mnogo boraca, a u toj bitci ginu i Milan i Milana koji su se vratili u četu. Između ostalih herojski gine i komesarov sin Nešo za kojeg su govorili da je najveća  kukavica u četi i sramota svog oca.

Video & Slike

4slike

Napišite vaše mišljenje o filmu

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *