Radnja filma

Film počinje dolaskom izbeglica iz Slovenije koji su nijemci proterali nakon zauzimanje Slovenije i pripajanje Štajerske oblasti Nemačkoj, dolaze u Kraljevu, i Profesor Bojan Dolinar sa ćerkom i majkom se sastaju sa Avramom Vranićem, koji se priprema za podizanje ustanka protiv okupatora, Nijemci naređuju hapšenje Dolinara i Vranića, Vranić uspjeva da se sakrije u bunaru kad nijemci vrše noćnoj raciji, Nijemci i policija hapse sve komuniste i Vranićevu suprugu, nakon što Vranić nije uhapšen u raciji, Nemački komandant grada kritikuje Poručnika Alfonsa Macijoviča za neuspjeh, i naređuje mu da nastavi za potragom za Vranića.

Nijemci potom vrše pretres Fabrike, gdje jedna Lekarka, Olga Popović, saopštava da je Vranić u Beogradskoj bolnici zbog bolesti upaljenje pluća, Macijovič ispituje uhapšenog radnika, koji mu saopštava da je Vranić pobjegao, radnik je potom pogubljen. Kosta i vatrogasci dobijaju dozvolu od komandanta grada da odsviraju pjesmu Erika, oni sa propusnicama napuštaju grad, i odlaze kod Vranića da se pridruže partizanima i na polaganje zakletve, četnici i partizani pozivaju ljude da uđu u borbu protiv okupatora, ali četnički komandant, Major Vakić, naređuje četnicima da se povuku i da štede ljude, Borisav Katanić mu kaže da su oni da se bore protiv okupatora, a da ne budu njihove sluge.

U jednoj bici, zajedno sa partizanima, četnici počinju da se povlače. a Miloš Vranić biva uhvaćen od strane Nijemaca, potom kod Avrama Vranića dolaze njemački oficiri koje traže razmenu Miloša sa jednim Majorom. Kada Miloša nijemci vode kroz grad, njega vidi Dolinarova ćerka, Majda. njega vode u zatvor u fabriku. Nemci počinju da zatvaraju radnike i taoce, i postavljanju blokadu, i pojačuju straže. Majda donosi hranu za Miloša i daje jednom žandaru koji ga odmah prepoznaje kao komunistu, ona njemu kaže da je on njen rođak, ona biva uhapšena i odvedena u fabrici. Partizani i četnici pokreću napad na Kraljevo, u borbi ginu Kosta, Bojan Dolinar, četnički poručnik Borisav Katanić, Njemački tenkovi primoravaju partizane na povlačenje. Njemačka komanda izdaje naredbu o izvršenju odmazde: 100 ljudi sa svakog poginulog, 50 za svakog ranjenog nemačkog vojnika.

Uvedeno je vanredno stanje sa prekim sudom, nijemci počinju da izvršavaju streljanje talaca, kada u jednom trenutku prilazi lekarka Olga Popović, koja je član crvenog krsta, ona govori poručniku Macijeoviču da u ime humanitarne institucije protestuje protiv Masakra, da je to ne ljudsko, i da to treba odmah prestati, i da će Macijeovič odgovarati pred sudom zbog zločina, on nju potom ubija i njeno telo je odnešeno u rov sa ostalim streljanim. Kada nijemci vode Miloša na streljanju, on uspeva da pobegne, ali biva smrtno ranjen i umire u rukama Majde. nijemci potom sahranjuju streljane taoce. Jedan čovek, koje je isto pobegao od streljanja, ali je smrtno ranjen, saopštava partizanima i Avramu Vraniću da su nemci pobili sve, streljali ceo grad, da Kraljevo više ne postoji. on potom podlegne povredama, partizani i Avram Vranić mu daju počast.

Video & Slike

3slike

Napišite vaše mišljenje o filmu

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *